Starp-pašvaldību sadarbības programma (SPSP) / Inter-Municipal Cooperation (IMC)

Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Pašvaldību attīstības un savstarpējās sadarbības plānošana
STARP-PAŠVALDĪBU SADARBĪBAS (INTER MUNICIPAL COOPERATION – IMC) APMĀCĪBU SEMINĀRU CIKLS

Mērķa auditorija – dalībnieki

Augsti motivēti pašvaldības darbinieki, kam interesē veidot jaunus vai stiprināt jau esošos starp-pašvaldību sadarbības tīklus.

Semināru cikla uzbūve

Starp-pašvaldību sadarbības modeļu apguves programmas pamatprincipi veidoti ar nolūku veidot kopīgu profesionālo izpratni kā pašvaldības darbinieku, tā arī politiķu vidū.

Write a response … Close responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It's Cookies!

This website uses cookies to help improve your user experience.