ATGRIEŽOT DZĪVĪBU LATVIJAS PILSĒTĀM UN REĢIONIEM LATVIJAS KOPIENU UN PAŠVALDĪBU APMĀCĪBU PROGRAMMAS NOSLĒGUMS

Ar neslēptu prieku ielūdzam ikvienu no Jums uz Urban Institute un Vides un reģionālās attīstības ministrijas kopīgi veidoto Latvijas kopienu un pašvaldību apmācību programmu noslēgumu. Latvijas aktīvākās kopienas un tālredzīgākās pašvaldības nedaudz vairāk kā gadu, divās atsevišķās programmās ir strādājušas pie jauniem sadarbības modeļiem dažādos mērogos. GRAND FINALE jeb programmas noslēgums pirmo reizi atsevišķo programmu darbības laikā lūkosies uz kopējiem izaicinājumiem, kas pa spēkam vienīgi apvienojot abu grupu centienus.

Ar savu pieredzi dalīsies ne vien Latvijas kopienu pārstāvji un vietējo pašvaldību eksperti, bet arī tuvāko kaimiņu valstu pilsēt-aktīvisti no Igaunijas un Lietuvas, kā arī projekta partneri no Norvēģijas. Pasākumu noslēgsim ar mākslas intervenci, kas laikmetīgās mākslas festivāla Survival K(n)it 7 ietvaros tapusi īpaši šim notikumam par godu.

Vieta un laiks

Laiks: 2015. gada 18. septembris, plkst. 9.00 – 16.30
Vieta: RTU Arhitektūras un pilsētbūvniecības fakultāte, Rīga, Āzenes iela 18

Sabiedriskais transports Karte Programma

Philip Wood
Lecturer, Urban therapist
Rolf Solvik-Nilssen
Grimstad Min By / Grimstade, Norvēģija
Jonas Büchel
UI CEO & Co Founder

Dienaskārtība Saglabāt

#1: PROGRAMMAS REZULTĀTI

08:30Reģistrācija un rīta kafija
09:00Atklāšana
09:10Projekta vadošā partnera Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas pārstāvja uzruna
09:20Kopienu apmācību programma un Starp-pašvaldību sadarbības darba grupas – Norise un to novērtējums /Jonas Büchel/
10:20 Latvijas kopienu attīstības plāni un nākotnes redzējums: kopienu apmācību programmas dalībnieku prezentācija par paveikto programmas ietvaros
11:20 Kafijas pauze
11:30 Starp-pašvaldību sadarbības ceļa karte un vadlīnijas veiksmīgai IMC projektu ieviešanai Latvijā / Atskats uz OECD tikšanos Mančestrā
12:35 Darba grupu uzdevuma paziņošana /Jonas Büchel un Phil Wood/
12:45 Pusdienu pauze

#2: DARBA GRUPAS UN DISKUSIJA

13:00 Kopienu un Pašvaldību programmas dalībnieku paralēlas diskusiju grupas: atskats uz paveikto, nākotnes vajadzību apzināšana, programmas pēctecības memoranda apspriešana. Kopienu darba grupa
    Projekta gaitā gūto zināšanu apmaiņa starp pilot-kopienām un citām ieinteresētajām pusēm, iepriekš prezentēto attīstības plānu pārrunāšana, pēctecības memoranda precizēšana un apstiprināšana.
    Darba valoda: angļu ar tulkojumu
Pašvaldību darba grupa
    Zināšanu pārnese no starp-pašvaldību sadarbības semināru cikla un OECD Mančesteras semināra dalībnieku pieredzes. Starp-pašvaldību sadarbības programmas dalībnieku paveiktie pilotporojekti, kā arī pēctecības memoranda apspriešana.
    Darba valoda: latviešu.

#3: PĒCTECĪBAS MEMORANDS

14:00Darba grupu rezultātu prezentācija
14:30 Diskusija un komentāri
14:40 Kafijas pauze
14:50 Bibliotēkas iedzīvināšana – kopienas un pašvaldības veiksmīgas sadarbības piemērs no Grimstades, Norvēģijā /Rolf Solvik-Nilssen/
15:20 Latvijas kopienu un pašvaldību kopīgi centieni labākai nākotnei /Phil Wood/
16:20 Pēctecības memoranda parakstīšana
16:30 Noslēgums / Mākslas projekts

Atskats uz semināru fotogrāfijās

It's Cookies!

This website uses cookies to help improve your user experience.