Sākam lapas modernizēšanu

 UI uzsāk darbu pie interneta vietnes rekonstrukcijas

 

Urban institute lapas izveidi un atjaunošanu atbalsta Valsts Kultūras Kapitāla Fonds.

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments