IMC-0 Noslēdzies pirmais Starp-Pašvaldības Sadarbības seminārs

Urban Institute un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), 11. februārī organizēja semināru pašvaldību pārstāvjiem attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai.

Semināra pirmajā daļā atskatījāmies uz VARAM un OECD LEED plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu apmācībām, guvām ieskatu Urban Institute īstenotajā Latvijas vietējo kopienu aktivizēšanas un apmācību programmā, uzklausījām pašvaldību apmācību programmas „Zināšanu eņģeļi” un “Nākotnes spēles” jaunākos panākumus, kā arī dzirdējām Brocēnu iespaidu par dalību iepriekš minētajās programmās.

Prezentācijas:

Dienas otrajā daļā trīs paralēlās darba grupās tika plānotas turpmākās pašvaldību un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu apmācību aktivitātes trīs tēmu grupās: „Teritoriju ekonomikas attīstība – resursi, specializācija un stratēģiskā plānošanas rezultātu sasniegšanai”, „Pašvaldību savstarpējā sadarbība un kopīgu projektu īstenošana, pašvaldību sadarbība ar vietējiem partneriem, reģionālo un nacionālo pārvaldes līmenī” un „Politiskā līderība: vietējo iniciatīvu veicināšana un sadarbības iesaiste lēmumu pieņemšanā”.

Pēc vairāk nekā pusotras stundas ilgām diskusijām un aktīva darba, katra no darba grupām prezentēja savu paveikto, daloties viedokļos par to, kādi pasākumi būtu jāīsteno arī turpmāk, lai stiprinātu pašvaldību attīstības plānošanas kapacitāti Latvijā.

Izrietot no seminārā gūtajām atziņām par pašvaldību aktuālākajām vajadzībām attīstības plānošanas kapacitātē, projekta ietvaros tiks organizēti tālāki pasākumi, sniedzot pašvaldību un plānošanas reģionu ekspertiem iespēju iegūt nepieciešamās papildus zināšanas, lai arī turpmāk varētu tik īstenoti investīciju projekti, kuri veicinātu novadu, reģionu un visas Latvijas ilgtspējīgu izaugsmi.

 * - Seminārs tika īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments