Vēlme mainīties: Starp-pašvaldību sadarbības modeļu ieviešana

Trešais seminārs skars tās pārvaldības un komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas praktiskajiem IMC sadarbības modeļu ieviesējiem un uzturētājiem pašvaldību, pudura vai reģiona līmenī. Seminārs piedāvās padziļinātu skatījumu uz labākajiem komunikācijas instrumentu pielietojuma piemēriem, skars ierēdņiem nepieciešamo „daudzveidības apmācības“ treniņu, ieskatu labas pārvaldības principu iedzīvināšanā jau sākotnējos projekta posmos ar nolūku radīt pēc iespējas veiksmīgāku un uzticībā balstītu pārrobežu sadarbības modeli.

LAIKS: 2.jūnijā plkst. 10:00 – 16:30    VIETA: Goethe-Institut Rīga, Torņa iela 1 SEMINĀRA VALODA: angļu valoda, ar tulkojumu latviešu valodā

 

 

Dienaskārtība

09:30 Reģistrācija  
10:00 Ievads  
10:10 Pašvaldību sadarbības nozīmīgums un tā radītās iespējas /Marc Geldof/  Saglabāt
11:15 Pārmaiņu izaicinājumi un to vadība: Liepājas piemērs /Ingūna Tomsone/  Saglabāt
12:15 Pusdienas  
13:00 Labas pārvaldības principi. Politiskā līderība, publiskā komunikācija, vietējo iniciatīvu veicināšana un sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā. /Jonas Büchel/  Saglabāt
14:00 Trīs “Pasaules Kafejnīcas” diskusiju cikli. Ideju un pieredzes apmaiņa IMC ieviešanai. Katra galdiņa diskusijas ilgums – 30 min. /Jonas Büchel/  
15:30 Darba grupu prezentācijas  
16:00 Diskusija, rezultātu novērtējums un cikla noslēgums  

 

Jonas Büchel
Jonas Büchel
Kristaps Kaugurs
Kristaps Kaugurs

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments