Starp – pašvaldību sadarbība (IMC)

Starp-pašvaldību sadarbības programma (SPSP) / Inter-Municipal Cooperation (IMC)

Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Apmācību programmu vadīs lektori ar starptautisku un nacionālu pieredzi:

Antti Korkka
Seko:

Antti Korkka

Eksperts [FI]

Anti Korka (Antti Korkka), MW-Kehitys Ltd, Mārketinga direktors, Mänttä-Vilppula, Tamperes reģions, Somija.

Anti profesionālā ekspertīze gulstas reģionālās sadarbības veicināšanā, pilsētu, reģionu un īpašu uzdevumu grupu izveidē, kā arī reģionu un pilsētu mārketinga stratēģiju izveidē. Viņa intereses skar pilsētu un reģionu plānošanu gan no praktiskā, gan akadēmiskā skatu punkta.

Anti ekspertīzi raksturo šādi atslēgvārdi: projektu un stratēģiju vadība; reģionu attīstības programmas; pilsētu un reģionu, kā arī to struktūru tīklošana un funkcionālā sasaiste; starp-pašvaldību sadarbības projekti; pilsētu un ciemu plānošana; reģionālās tūrisma stratēģijas.

MW-Kehitys ir Mänttä-Vilppula reģionālo ekonomiku popularizējošs attīstības uzņēmums, kas galvenokārt darbojas ar tūrisma un mākslas instrumentiem reģionālās attīstības veicināšanai. Anti iepriekšējā darba pieredze saistīta ar Augštamperes attīstības aģentūras vadīšanu 8 gadu garumā izceidojot un vadot neskaitāmus starp-pašvaldību sadarbības projektus reģionā.

Kristaps Ročāns
Seko:

Kristaps Ročāns

Eksperts, Vidzemes plānošanas reģions [LV]

.

.

.

.

.

.

Marc Geldof
Seko:

Marc Geldof

Eksperts, UI līdzdibinātājs [BL/LV]

Marks Geldofs (Marc Geldof) ir ilgstoši pieredzējis arhitekts un pilsētplānotājs 33 gadu pieredzi augsta līmeņa programmu un plānu izstrādē un vadībā Beļģijā un Nīderlandē. Marka pieredze skar neiskaitāmus stratēģiskos reģiona plānojumus, teritorijas plānojumus un detālplānojumus visdažādākajos līmeņos, kā arī ietver ekspertīzi mājokļu, satiksmes un mobilitātes jautājumos.

Ievērojamu daļu, 26 gadus savas profesionālās darbības Marks veltījis starp-pašvaldību organizācijas WVI (www.wvi.be) vadīšanai, kas atbild par sadarbību 54 pašvaldību starpā.

Marks kā konsultants piedalījies arī Vidzemes reģiona attīstības plāna izstrādē (2003-2005), vadījis neskaitāmas meistarklasses profesionāļiem, kā arī konsultējis plānošanas biroju ALPS dažāda līmeņa plānojumu izstrādē. Marks vada lekcijas un seminārus plānošanas un ainavu arhitektūras studentiem Rīgas tehniskajā universitātē, Latvijas universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Ingūna Tomsone
Seko:

Ingūna Tomsone

Eksperte, Liepājas pašvaldība [LV]

.

.

.

.

.

.

Jonas Büchel
Seko:

Jonas Büchel

Eksperts, UI līdzdibinātājs [DE/LV]

Jonass Buhelis (Jonas Büchel) ir profesionāls sociālās vides un kultūras plānotājs, kā arī praktizējošs urbānists. Jonas ir Urban Institute līdzdibinātājs un vadītājs, kopienu plānotājs un vadītājs, kas savu profesionālo karjeru pēdējo 15 gadu garumā saistījis ar Somiju, Vāciju Baltiju.

Savā profesionālajā darbībā Jonass pievēršas sabiedrības un indivīda cilvēcisko izaicinājumu pētniecībai tādējādi radot praksē balstītu instrumentu kopumu kopienu un sabiedrības processu vadībai un plānošanai Latvijā sākot ar kopienu līmeni, līdz pat pašvaldības un valsts līmenim.

Kristaps Kaugurs
Seko:

Kristaps Kaugurs

Eksperts, UI valdes loceklis [LV]

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments