02 after long

Noslēdzies pirmais no trijiem semināriem Starp-pašvaldības sadarbības apmācību ciklā

Pirmais seminārs, izmantojot labākos pieredzes stāstus no Tamperes reģiona Somijā un Vidzemes plānošanas reģiona Latvijā, demonstrēja kā starp-pašvaldību sadarbības projekti praktiski veicina vietējās un reģionālās ekonomikas attīstību.

Seminārs tika strukturēts divās daļās: katru no daļām ievadīja teorētisks ievads no ekspertiem aktualizējot svarīgāko un ievadot diskusiju; katru posmu noslēdza dalībnieku darbs grupās un radito ideju prezentācija un apspriešana.

Prezentācijas:

1 Economy | Strengthening local and regional economical cooperation clusters by Anti Korka (Antti Korkka), MW-Kehitys Ltd, Mārketinga direktors, Mänttä-Vilppula, Tamperes reģions, Somija.
2 Sadarbība konkurences apstākļos - Kristaps Ročāns, Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītājs
3 IMC best practices by Anti Korka (Antti Korkka), MW-Kehitys Ltd, Mārketinga direktors, Mänttä-Vilppula, Tamperes reģions, Somija.

Papildus literatūra grupām:

Ūdens resursu apsaimniekošana

(informācija tiks papildināta un izsūtīta semināra dalībniekiem individuāli)

Attīstītājiem pieejamo teritoriju publiskā kataloga izveide

1 Urban Fallows: Developing Creative Structures in the Tampere Region by Dr Ari Hynynen (Tampere University of Technology)

 

* - Seminārs tika īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments