IMC-0 Piesakies pirmajam semināram!

Cienījamie pašvaldību kolēģi!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) īsteno Norvēģijas finanšu instrumenta projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošana”, kura ietvaros VARAM sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” organizē pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanas pasākumus.

Lai atskatītos uz līdz šim īstenotajiem pasākumiem un sniegtu priekšlikumus turpmāk nepieciešamajiem pasākumiem pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai, aicinām uz semināru š.g. 11.februārī plkst.10.00.-17.00, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 409.telpā, Peldu ielā 25, Rīgā.

Semināra pirmajā daļā Vidzemes plānošanas reģiona un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji informēs par VARAM sadarbībā ar OECD LEED organizētajām plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu apmācībām, kas notika 2014.gada 19.-20.martā, Parīzē, sniedzot vērtējumu par apmācību rezultātā gūto zināšanu pielietojumu praksē. Tāpat biedrības „ZINIS” pārstāvis sadarbībā ar pašvaldībām informēs par reģionos notikušo Nākotnes pilsētas spēļu rezultātiem, kā arī pašvaldību apmācību programmas „Zināšanu eņģeļi” ietvaros rastajām biznesa idejām un to īstenošanas pieredzi. Biedrības „Urban Institute” pārstāvis informēs par kopienu aktivizēšanas aktivitātēm, kopienu un pašvaldību sadarbības stiprināšanas priekšnosacījumiem.

Semināra otrajā daļā paredzēts darbs grupās – pašvaldību pārstāvjiem tiks dota iespēja pašiem izstrādāt attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanas pasākumu ietvaru, nosakot sev nepieciešamās tēmas, lektorus/ekspertus un apmācību veidus/metodes. Rezultātā katra darba grupa sagatavos pašvaldību pieprasījumu VARAM pēc konkrēta attīstības plānošanas kapacitātes celšanas pasākuma atbilstoši savām vajadzībām. Pašvaldību pārstāvju viedoklis ir īpaši būtisks, jo atbilstoši pašvaldību pieprasījumam projekta ietvaros tiks organizēti turpmāki pasākumi pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai.

Seminārā aicināti piedalīties vietējo pašvaldību vadītāji, izpilddirektori, attīstības plānotāji, uzņēmējdarbības speciālisti, nozaru eksperti un citi interesenti.

Reģistrācijas anketaSemināra darba kārtībaIepazīsti ekspertus

Vietu skaits ir ierobežots.

Uz tikšanos seminārā!

Sīkāka informācija: 66016531, VARAM Reģionālās politikas departamenta reģionālās attīstības plānošanas nodaļā

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments