IMC-04 OECD 11th Annual Meeting: Local leadership for inclusive growth (Manchester, United Kingdom)

Veiksmīgākajiem programmas dalībniekiem šī gada 25.-27. jūnijā tika piedāvāta iespēja piedalīties, starptautiskās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) mācībās Mančesterā. Labākie programmas dalībnieki tika noteikti vērtējot gan dalībnieka dalību programmā, gan vērtējot piedāvātās IMC stratēģijas atbilstību un orģinalitāti noslēdzot noslēdzot apmācību ciklu.

Read more ...

IMC-3 Vēlme mainīties: Starp-pašvaldību sadarbības modeļu ieviešana

Trešais seminārs skars tās pārvaldības un komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas praktiskajiem IMC sadarbības modeļu ieviesējiem un uzturētājiem pašvaldību, pudura vai reģiona līmenī. Seminārs piedāvās padziļinātu skatījumu uz labākajiem komunikācijas instrumentu pielietojuma piemēriem, skars ierēdņiem nepieciešamo „daudzveidības apmācības“ treniņu, ieskatu labas pārvaldības principu iedzīvināšanā jau sākotnējos projekta posmos ar nolūku radīt pēc iespējas veiksmīgāku un uzticībā balstītu pārrobežu sadarbības modeli.

Read more ...

IMC-2. Kopēja teritoriju attīstība: Starp-pašvaldību sadarbība un politiskā līderība

Otrais seminārs vērsts uz izpratnes padziļināšanu par starp-pašvaldību sadarbības (IMC) modeļu priekšrocībām pastiprinātu uzmanību pievēršot IMC jēdzieniskajai nozīmei, dažādu valstu vēsturiskajai pieredzei šī instrumenta izmantošanā, kā arī vietējā politiskā līmeņa iesaistē nodrošinot vienotu izpratni par IMC kā pašvaldību spēcinošu un izaugsmi veicinošu instrumentu.

Read more ...

Urban Institute un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), 29. aprīlī organizēja pirmo semināru pašvaldību pārstāvjiem attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai un savstarpējās sadarbīnas projektu veicināšanai.

Read more ...

IMC-1 Teritoriju ekonomikas attīstība - resursi, specializācija un stratēģiskā plānošana rezultātu sasniegšana

Izmantojot labākos pieredzes stāstus no Latvijas un Somijas seminārā tiks demonstrēs kā starp-pašvaldību sadarbības projekti praktiski veicina vietējās un reģionālās ekonomikas attīstību. Nozares profesionāļiem / pašvaldību ierēdņiem būs iespēja diskutēt par dažādu attīstības modeļu priekšrocībām un plānot pašvaldības politiskās vadības iesaisti nākamajā semināra posmā.

Read more ...

3 Semināru cikls: Pašvaldību attīstības un savstarpējās sadarbības plānošana

Starp-pašvaldību sadarbības modeļu apguves programmas pamatprincipi veidoti ar nolūku veidot kopīgu profesionālo izpratni kā pašvaldības darbinieku, tā arī politiķu vidū.

Mēs meklējam augsti motivētus pašvaldības darbiniekus, projektu vadītājus, ekonomistus un plānotājus, kurus vieno interese veidot jaunus un stiprināt jau esošos starp-pašvaldību sadarbības tīklus, lai veicinātu savas pašvaldības attīstību un straujāku ekonomisko izaugsmi.

Read more ...

IMC-0 Noslēdzies pirmais Starp-Pašvaldības Sadarbības seminārs

Urban Institute un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), 11. februārī organizēja semināru pašvaldību pārstāvjiem attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai.

Read more ...

IMC-0 Piesakies pirmajam semināram!

Aicinām Jūs uz semināru š.g. 11.februārī plkst.10.00.-17.00, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 409.telpā, Peldu ielā 25, Rīgā.

Read more ...

Starp – pašvaldību sadarbība (IMC)

Starp-pašvaldību sadarbības programma (SPSP) / Inter-Municipal Cooperation (IMC)

Read more ...

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments