S01 Ievada seminārs Rīgā kopienu pārstāvju prasmju pilnveidošanai

Biedrība „Urban Institute” 6.-7.jūnijā kopā ar 6 kopienām no Visas Latvijas aizvadīja pirmo semināru ciklā, kas vērsts uz Latvijas kopienu izglītošanu un to pārstāvju kapacitātes paaugstināšanu.

Read more ...

What is Community Work...?

Community Work is a powerful tool for social inclusion, promoting an intercultural dialogue between different target groups of society, fostering our community values, such as communication, tolerance, social dialogue, an active work combating isolation, exclusion and marginalization of individuals and all parts of society.

Read more ...

INVITATION: Take part in project: reviving sustainable urban & rural Latvian towns

The rural and urban situation of territorial communities in Latvia has been very challenging in the last years - nevertheless we've had an enormous increase in community activities, more and more inhabitants of rural and urban communities been interested to contribute their local development and many local actors started to discuss questions of how to act in shrinking communities and cities.

Read more ...

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments