S09 Projektu vadība Vadakstē

Eksperti Jānis Baltačs un Charles Bušmanis programmas dalībniekus iepazīstina ar projektu vadīšanas praktiskajiem padomiem, trikiem un mazām viltībām, kas novērš ierastas kļūdas viedokļu formēšanā, partneru piesaistē un kopīgu mērķu nospraušanā.

Semināra saturs organizets tā, lai tas ietvertu praktiski pielietojamus padomus, piemērus no pasniedzēju īstenotajiem projektiem dažādās jomās un dažādos mērogos. Šāds paņēmiens uzņēmējdarbības vidē labi pazīstams efektīvai praktisko zināšanu nodošanai ar individuālu padomu starpniecību. Tas ļauj saskatit projektu vadības elementu būtību un savstarpējās sakarības, kas pastāv neatkarīgi no projekta lieluma un veida. Dalībnieku iepriekšējos semināros apgūtās zināšanas atspoguļojās grupas diskusiju un jautājumu – atbilžu ciklos.

Īpašs akcents tika likts uz projektā iesaistīto grupu un indivīdu savstarpējās sadarbības nozīmīgumu.

Semināra tēma “Projektu vadība” dabiski iekļaujas visas programmas kontekstā veidojot praktisko sasaisti ar iepriekšējām tēmām – tā ir sava veida tehnoloģija tam, kā iepriekšējās tēmas apgūto pielietot savā kopienā.

Nozīmīga gūtā atziņa - uzmanīgi “jādozē” diskusijas par definīcijām un teorijām vairāk laika un enerģijas veltot praktiskai rīcībai kopienā un dalībnieku atbalstam šo darbu darot. Kopēju izpratni var un vajag veidot taču dalībnieki nav akadēmiska pētnieku grupa, kam būtu jāprāto par definīciju finesēm.

Ielādē dienas kārtību

 

Semināru vadīs:

Jānis Baltačs
Follow:

Jānis Baltačs

Lektors / Kota.nu?

Charles Bušmanis
Follow:

Charles Bušmanis

Lektors / RTU Dizaina Rūpnīca (RTU Design Factory)

 

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments