S08 Ciema attīstības plāns II Vārkavā

Latvijas Lauku Forums turpina savu oktobrī iesākto semināru ciklu par vietējo ekonomiku un ciemu attīstības plānu izstrādi ar semināra 2. daļu.

Kopienu attīstības pamatā ir teritoriāli vai uz ieinteresētības pamata saskaņota kopienas rīcība, kas ir pašreģenerējoša un spējīga apzināt savas vajadzības un prioritātes, un īstenot tās.  Ciemu attīstības plāni sniedz skaidri formulētu iedzīvotāju redzējumu par konkrētās teritorijas attīstības iespējām un investīciju projektiem, sekmē kvalitatīvu un aktīvāku sabiedrības līdzdalību pašvaldības attīstības plānošanā un garantē lielāku sabiedrības ieinteresētību īstenot pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus. 

Ielādē dienas kārtību

 

Semināru vadīs:

Āris Ādlers
Follow:

Āris Ādlers

Lektors / Latvijas Lauku forums

Guido Sechi
Follow:

Valdis Kudiņš

Lektors / Latvijas Lauku forums

 

Prezentācijas:

  • Vēlāk šeit būs atrodamas prezentācijas no semināra

 

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments