Contact Form

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.

Miscellaneous Information

Urban Institute
#40008183656
11. novembra krastmala 35, room 403,  Riga LV-1050
Legal address: Antonijas street 15-11, Riga LV-1010
Swedbank A/S LV74HABA0551032910785

Contact image

Contact

11. novembra krastmala 35, room 403
+371 29410487
+371 28321777
http://www.urbaninstitute.lv

Links

Project supported by:

logo combo

 

 

www.norwaygrants.lv

www.norwaygrants.org

Projektu Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana"līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments